Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3
Witamy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wólce

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Tel/Faks:
81 751-00-87
81 751-06-55

Aktualności


  

(16.07.2014)

Zmiany zasad wydawania kart parkingowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuję, że od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wydawania kart parkingowych znajdują się na stronie http://www.pcprlublin.pl


 

(30.06.2014)

Prośba o pomoc dla chorej na nowotwór Magdy Małachwiejczyk

Zwracamy się z apelem o pomoc dla chorej na nowotwór mózgu 27 letniej Magdy Małachwiejczyk. Magda jest mamą pięcioletniego Kuby. Pierwsze objawy choroby pojawiły się trzy lata temu. Operacja nowotwory, chemioterapia, radioterapia nie przyniosły efektów. Jedyną szansą na wyleczenie Magdy jest bardzo kosztowna terapia genowa w USA. Koszt terapi to ok. 600 000 zł. Rodziny nie stać na sfinansowanie terapii. Rodzina, przyjaciele, również pracownicy GOPS Drelów zbierają środki finansowe na leczenie Magdy m.in. kwestując pod kościołami w dekanacie siedleckim. W chwili obecnej udało się uzbierać ok. 150 000 zł. Liczy się każda wpłacona kwota (na nr konta OSP Stołpno). W przypadku pytań bardzo proszę o kontakt z GOPS Drelów, tel (83) 3720018. Bardzo prosimy o pomoc.

Tekst oryginalny prośby o pomoc – (plik JPG 120KB)


 

(30.06.2014)

Pomóż Magdzie! Akcja ratowania życia młodej mamy

Magda to dzielna młoda mama, która walczy ze złośliwym rakiem mózgu. Trzy lata intensywnego leczenia, 3 operacje, chemia i radioterapia nie przyniosły efektu Magda ma siłę do walki, jest mamą pięcioletniego Kubusia, więc jej motywacja jest ogromna.

Ostatnią szansą na wyleczenie jest terapia genowa w USA, której koszty przekraczają możliwości finansowe całej rodziny. Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie Magdy darowizną.

INDYWIDUALNE WPŁATY PROSIMY KIEROWAĆ NA KONTO STOWARZYSZENIA " OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA STOŁPNO"
nr. konta: 57 2130 0004 2001 0504 6685 0005
tytułem: DAROWIZNA MAGDA MAŁACHWIEJCZYK

Kontakt: tel. 731 269 155 - Marta Małachwiejczyk - siostra Magdy tel. 508 107 525 - Marcin Duszek - koordynator akcji RATOWANIA ŻYCIA

Otwórz stronę internetową
Ulotka „Pomóż Magdzie!” – (plik JPG 210KB)


 

(26.06.2014)

Kolonie letnie 2014

Ośródek Pomocy Społecznej w Wólce informuje, że Fundacja „Szansa dla Gmin” organizuje dla dzieci w wieku szkolnym kolonie letnie 2014. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 600520523 lub 022 6293290


(26.06.2014)

Kampania społeczna "Jestem mamy i taty"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, informuje o kampanii społecznej Rzecznika Praw Dziecka „Jestem mamy i taty”, która ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem wikłania dziecka w sprawy rozwodowe rodziców oraz stawiania go w sytuacji konfliktu lojalnościowego wobec nich. Przypomina także, że każde dziecko ma prawo do kontaktów z obojgiem rodziców.

Z perspektywy dziecka największym problemem podczas rozwodu rodziców są towarzyszące mu destrukcyjne zachowania dorosłych. Skłóceni rodzice, czy opiekunowie nie przebierają w środkach walki między sobą. Dziecko mimowolnie staje się uczestnikiem wielu sytuacji, które poważnie naruszają jego poczucie bezpieczeństwa. W rezultacie chaos spowodowany rozstaniem sprawia, że prawa dziecka schodzą na dalszy plan.

Skalę problemu widać bardzo dobrze na przykładzie spraw wpływających do Biura Rzecznika Praw Dziecka. Szczególnie alarmujące są dane za rok 2013, gdzie blisko połowa spośród ok. 50 tys. podjętych spraw dotyczy kwestii okołorozwodowych.

Chcąc zwrócić uwagę społeczeństwa na ten problem Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, podjął decyzję o przygotowaniu kampanii społecznej pod hasłem „Jestem mamy i taty”. Jej celem jest przypomnienie dorosłym, że dzieci należy traktować podmiotowo, a jednym z najważniejszych praw, które posiadają jest prawo do kontaktów z obojgiem rodziców.

Przyszłość dziecka, a w szczególności jego stabilność emocjonalna zależy w dużej mierze od tego, czy rodzice potrafią dojść do porozumienia w trakcie rozwodu i tuż po tym zdarzeniu.

Odwiedż stronę Przecznika Praw Dziecka http://brpd.gov.pl/


(15.06.2014)

Stancja dla mieszkańców Gminy Wólka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce poszukuje dla dwóch osób stancji do wynajęcia. Osoby zainteresowane, proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym OPS w Wólce Panem Pawłem Staszewskim pod nr tel. 81 751 00 87 w. 33 lub 518 40 38 21


(20.05.2014)

Informacja dotycząca ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

        Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce informuje o możliwości złożenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna przez osoby, którym decyzja przyznająca prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.
        Warunki nabywania prawa do zasiłku dla opiekunów określa ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz. U z 2014 r., poz. 567).
        Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.
        Ustawa nakłada na organy, które wypłacały świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r., obowiązek poinformowania - w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy - osoby, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne do dnia 1 lipca 2013 r., o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.
        Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczynać będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna.
        Wniosek będzie można składać w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy t.j. do dnia 15 września 2014 r.
        Prawo do zasiłku dla opiekuna ustalane będzie na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.