Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3
Witamy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wólce

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Tel/Faks:
81 751-00-87
81 751-06-55

Aktualności

(23.02.2015)

Bezpłatne szkolenia dla niepracujących osób niepełnosprawnych w wieku 15-30 lat

Projekt „Horyzonty” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jeśli jesteś osobą w wieku 15-30 lat, posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkałą (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego masz szansę podnieść swoje umiejętności z zakresu zawodu: Organizator usług gastronomicznych.

W RAMACH PROJEKTU ORGANIZATOR BEZPŁATNIE OFERUJE:
1. Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe:
a. Indywidualne doradztwo - 6 godzin/1 osobę
b. Treningi grupowe z zakresu komunikacji interpersonalnej – 18 godzin
2. Szkolenia zawodowe: Organizator usług gastronomicznych – 180 godzin
3. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
4. Płatne staże zawodowe – 3 miesiące

Wszystkim Uczestnikom organizator zapewnia:
• materiały szkoleniowe w postaci książek,
• materiały piśmiennicze,
• serwis kawowy i obiadowy,
• stypendium szkoleniowe,
• zwrot kosztów dojazdu,
• zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Projektu CREATOR Sp. z o.o.
w Lublinie przy ul. Kołłątaja 3/13,14.
Tel. 81 53317 59/ 081 533 17 40
e-mail: projekty@creator-polska.eu


Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy

(18.02.2015)

"Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce uprzejmie informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 23 – 28 lutego 2015 r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W ramach ww. inicjatywy osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez specjalistów w trakcie dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, wyłonionych w ramach projektu „Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i umocnienie pozycji świadka” oraz podmiotów, które otrzymały dotację w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Szczegółowa lista podmiotów, które wezmą udział w akcji dostępna będzie na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.


W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. Dyżury te będą miały charakter interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów

 

(12.02.2015)

Porady dla Seniora przygotowane przez Komendę Miejską Policji w Lublinie

SENIORZE UWAŻAJ !!!
Przestępca stosuje różne metody popełniania przestępstw:
„NA WNUCZKA”
„NA POLICJANTA”
„NA GAZOWNIĘ”
„NA HYDRAULIKA”
„NA DOTACJĘ”
„NA URZĘDNIKA”

GDY JESTEŚ W DOMU
• Zawsze zamykaj drzwi wejściowe;
• Nie otwieraj pochopnie drzwi;
• Utrzymuj kontakty z sąsiadami.

SENIORZE NIE DAJ SZANS PRZESTĘPCOM
• Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania;
• Nie przechowuj w domu dużej ilości gotówki;
• Staraj się nie wychodzić z domu po zmroku;
• Jeśli wyjeżdżasz do rodziny, sanatorium poproś sąsiada, by zwrócił uwagę na Twoje mieszkanie;
• Jeśli będziesz wypłacać gotówkę z banku czy bankomatu poproś zaufaną osobę by Ci towarzyszyła;
• Nie pozostawiaj torebki, bagażu bez nadzoru.

SENIORZE PAMIĘTAJ !!!
• Nie przekazuj pieniędzy osobom, które deklarują, że są Twoimi bliskimi bez potwierdzenia ich danych;
• Bądź nieufny wobec atrakcyjnych ofert sprzedaży, promocji wymagających natychmiastowych decyzji;
• Nie noś przy sobie dużej kwoty pieniędzy;
• Naucz się na pamięć swojego kodu PIN;
• Omijaj tereny nieoświetlone;
• Przebywając w szpitalu oddawaj wartościowe rzeczy do depozytu.

 

(11.02.2015)

Podobieństwa i różnice między specjalnym zasiłkiem opiekuńczym i świadczeniem pielęgnacyjnym, a zasiłkiem dla opiekuna.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce uprzejmie informuje, iz na stronie internetowej http://opswolka.bipstrona.pl w zakłdce Aktaualności, zamieszczone zostały informacje dotyczące specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami przyznawania świadczeń. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo dzwoniąc pod nr tel. 81 751 06 55 lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce  w pok. nr 8.

 

(05.02.2015)

Zaproszenie do udziału w projekcie "MAMA NA RYNKU PRACY"

Osrodek Pomocy Społecznej w Wólce ionformuje, iż z dniem 15 stycznia 2015 r. roku Fundacja „Fundusz Inicjatyw” rozpoczęła realizację projektu "Mama na rynku pracy". W ramach projektu fundacja oferuje bezpłatne wsparcie dla Matek pozostających bez zatrudnienia z obszaru woj. lubelskiego.Projekt skierowany jest do 50 Mam w wieku aktywności zawodowej 15-64 lat (kobiet posiadających minimum jedno dziecko w wieku do 18 lat, lub do 25 lat w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki) spełniających łącznie poniższe warunki:
– pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo);
– zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w Ustawie o pomocy społecznej z 12.03.2004 r.;
– zdolnych i gotowych do odbycia 5-cio miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy (8 godz./dzień) oraz późniejszego podjęcia zatrudnienia w min. połowie wymiaru czasu pracy;
– zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) wyłącznie na terenie jednej z 51 gmin o odsetku osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa wyższym od średniej dla woj. lubelskiego, tj:
Adamów, Annopol, Bełżyce, Chodel, Cyców, Dzierzkowice, Firlej, Gościeradów, Izbica, Jeziorzany, Józefów nad Wisłą, Karczmiska, Kock, Konopnica, Krasnystaw (gm. miejska), Kraśniczyn, Kraśnik (gm. miejska i wiejska), Krzywda, Lubartów (gm. miejska i wiejska), Ludwin, Łaziska, Łęczna, Mełgiew, Michów, Milanów, Milejów, Niedźwiada, Opole Lubelskie, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Parczew, Serniki, Serokomla, Siemień, Siennica Różana, Sosnowica, Stanin, Stoczek Łukowski (gm. miejska i wiejska), Szastarka, Świdnik, Trawniki, Trzydnik Duży, Uścimów, Wilkołaz, Wilków, Wojciechów, Wola Mysłowska, Wólka.

W RAMACH PROJEKTU FUNDACJA OFERUJE:
1. DORADZTWO INDYWIDUALNE – w wymiarze 3 godz. zegar./os.
2. COACHING PSYCHOLOGICZNY – w wymiarze 8 godz. zegar/os.
3. JEDNO Z PIĘCIU SZKOLEŃ (każde po 180 godz. dyd.):
• Grupa I - Usługi gastronomiczne – catering
• Grupa II - Sprzedaż i obsługa klienta z obsługą komputera i kasy fiskalnej
• Grupa III - Sprzedaż i marketing z elementami tworzenia stron www i handlu internetowego
• Grupa IV - Sekretariat i podstawy obsługi kadrowej z obsługą komputera
• Grupa V - Kadry i płace z obsługą komputera
4. 5-CIO MIESIĘCZNE STAŻE ZAWODOWE
5. WARSZTAT RÓWNOŚCI PŁCI - w wymiarze 8 godzin dyd./grupę

UCZESTNICZKOM FUNDACJA ZAPEWNIA:
• stypendium szkoleniowe w wysokości 7,08 zł /godzinę szkolenia*;
• stypendium stażowe w wysokości 1931 zł /miesiąc*;
• zwrot kosztów przejazdu na wszystkie usługi (także bilety miejskie)
• zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w wysokości do 50 zł/dzień*;
• materiały szkoleniowe (skrypty, książki);
• materiały pomocnicze (teczka, notes, długopis);
• wyżywienie w trakcie szkoleń;
*koszt całkowity uwzględniający składki płatnika i ubezpieczonego

Zgłoszenia można składać osobiście w Biurze Projektu w Lublinie lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu):
- do grupy I i II – w okresie od 1 do 27 lutego 2015 r.
- do grupy III, IV i V – w okresie od 1 do 31 marca 2015 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl,
pod numerami telefonów 81 532 10 33 a także w Biurze Projektu przy ul. Narutowicza 57/6
(II piętro) w Lublinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.

 

(02.02.2015)

ANKIETA

OCENY PRACY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WÓLCE

– BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA

Chcielibyśmy dostosować jakość usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce do Państwa potrzeb i oczekiwań, dlatego też prosimy o wypełnienie  ankiety, która jest dostępna na stronie http://opswolka.bipstrona.pl w zakładce "Aktualności" i zgłoszenie ewentualnych uwag dotyczących jakości usług świadczonych przez Ośrodek jak również obsługi Państwa przez Pracowników Ośrodka.

Ankieta wypełniana jest anonimowo. Po wypełnieniu ankietę można złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce , Jakubowice Murowane 8, pokój nr 1, lub wysłać pocztą.

 

(23.12.2014)

Nie parkuję! Respektuję.

Grudzień to czas wzmożonego ruchu na ulicach miast i w centrach handlowych, który jest następstwem przedświątecznej gorączki. W tym okresie parkowanie w polskich miastach, czy na wielopoziomowych i podziemnych parkingach, to prawdziwa udręka kierowców. Jednak z podobnymi problemami na co dzień zmagają się osoby z niepełnosprawnością, dla których brakuje miejsc parkingowych, bo zajmują je auta osób nieuprawnionych.

Parkowanie na „spadkobiercę”

W wielu miastach Polski problemem nie jest zbyt mała liczba tzw. kopert, czyli miejsc parkingowych przeznaczonych wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością. Problemem jest zajmowanie ich przez osoby do tego nieuprawnione, które korzystają z kart wystawionych na osoby z niepełnosprawnością. Dzieje się tak zwykle wtedy, gdy osoba, która posiadała kartę parkingową umiera, a następnie tej karty używają pozostali członkowie rodziny. I tym sposobem na przykład wnuczek wykorzystuje kartę zmarłej babci, aby bezpłatnie parkować w centrum miasta na kopercie.

Dokument pożądany, czyli co dokładnie daje karta parkingowa?

Karta parkingowa to dokument o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. W Polsce karta parkingowa to jedyny dokument, który uprawnia do parkowania samochodu na miejscach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo karta pozwala nie dostosowywać się do następujących znaków drogowych:

B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
B-3a zakaz wjazdu autobusów
B-4 zakaz wjazdu motocykli
B-10 zakaz wjazdu motorowerów
B-35 zakaz postoju
B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
B-38 zakaz postoju w dni parzyste
B-39 strefa ograniczonego postoju

Uprawnienia, które przysługują posiadaczom kart parkingowych mogą w znacznym stopniu ułatwić im funkcjonowanie. Dzięki karcie osoba z niepełnosprawnością może na przykład zatrzymać swój samochód blisko wejścia do sklepu, czy bezpłatnie zaparkować w centrum miasta. Zgodnie z przepisami bowiem osoby z niepełnosprawnością są zwolnione z opłat w strefie płatnego parkowanie.

- Dotychczasowa sytuacja wokół kart parkingowych sprzyjała nadużyciom i oszustwom w zakresie korzystania z tych dokumentów. Ale nowe przepisy, wprowadzone zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruch drogowym, mają na celu nie tylko uściślić zasady przyznawania i wydawania kart parkingowych, ale też umożliwić weryfikację uprawnień tysięcy ich obecnych posiadaczy, aby w konsekwencji ukrócić nadużycia w tym zakresie. Zmiany w w/w ustawie regulują także system karania osób, które na przykład korzystają z karty wystawionej na osobę zmarłą, nakładając na nich karę w wysokości 2 tys. złotych – komentuje Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. - Warto też dodać, że ustawa nakłada na zarządców dróg wyznaczania określonej liczby stanowisk postojowych dla osób z niepełnosprawnością. Wszystko to razem wzięte powinno ułatwić dostęp do miejsc parkingowych, tym którzy najbardziej tego potrzebują – dodaje Piotr Pawłowski.

Nie parkuję! Respektuję.

Zmiany przepisów to jedno, ale ważne jest też uświadamianie społeczeństwa, że parkowanie na miejscach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością jest naganne.

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji poprzez kampanię „Uwalniamy koperty dla najbardziej potrzebujących!” nie tylko informuje o nowych zasadach przyznawania i wydawania kart parkingowych. Uzmysławia też sprawnym kierowcom potrzebę pozostawiania wolnych kopert dla osób z niepełnosprawnością, mających często poważne problemy z poruszaniem się i zachęca do reagowania jeśli tylko widzą, że nieuprawnione auto zajmuje miejsce na kopercie.

Kampania informacyjna „Uwalniamy koperty dla najbardziej potrzebujących!” organizowana jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Partnerem akcji jest PKN ORLEN.

Kampania „Uwalniamy koperty dla najbardziej potrzebujących!” jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Spot telewizyjny kampanii: http://www.youtube.com/watch?v=WbsO2OiemAM

Więcej informacji: www.kartaparkingowa.pl oraz www.niepelnosprawni.pl

 

(19.12.2014)

Apel w sprawie tragedii w Makowie

TRAGEDIA, KTÓRA WSZYSTKICH BOLI !!!

Wszystkimi w Polsce wstrząsnęła informacja o tragiczny w skutkach ataku na pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie. Jako pracownicy pomocy społecznej przeżywamy to szczególnie zadając sobie pytania:

Dlaczego?
Czy jesteśmy skazani na bezradność?
Co zrobić, by takie zdarzenia się nie powtórzyły, a pracownicy socjalni podejmowali decyzje bez presji i obaw o zdrowie i życie własne i swych Rodzin ?

Przed nami wiele pracy, aby zrobić wszystko, by nie dochodziło do podobnych aktów agresji. Dziś łączymy się w bólu z Rodzinami wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie. Samo współczucie to jednak mało.

Zginęły Kobiety mające dla innych serce na dłoni. Złote dziewczyny, które nie zostawiały ludzi bez pomocy. Lubiane, uczynne, pracowite. Nawet nie przypuszczały, że nie dożyją Świąt Bożego Narodzenia. Obie – Renata i Małgorzata osierociły po dwoje dzieci - najmłodsze ma trzy lata. Solidaryzując się z ofiarami tragedii, a także mając na uwadze codziennie ponoszone przez wszystkich nas ryzyko związane z misją jaką jest pomaganie potrzebującym:

1) Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej "RAZEM"
2) Zarząd Samorządowego Stowarzyszenia Ośrodków Pomocy Społecznej "FORUM"
3) Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie Centrum
4) Pracownicy Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zwracają się z apelem o finansowe wsparcie dla dzieci ofiar zamachu.
BĄDŹMY RAZEM….

Wszystkim, którzy chcą pomóc podajemy numer konta:
70 8980 0009 2001 0058 5507 0002
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej 97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 12a
z dopiskiem: „Dzieciom Reni i Małgosi”
Zbiórka trwać będzie do końca stycznia 2015 r.

(17.12.2014)

„WIĘCEJ NAS ŁĄCZY, NIŻ DZIELI…” – kampania społeczna na 20 - lecie integracji

Kampania powstała we współpracy z Ringier Axel Springer Polska i Grupą Onet.pl. Celem kampanii jest pokazanie, że świat pełnosprawnych i świat osób z niepełnosprawnościami to w gruncie rzeczy ta sama rzeczywistość.
Kampania odbywa się pod hasłem „Więcej nas łączy niż dzieli…”. Wskazuje tym samym, że potrzeby osób z niepełnosprawnością i reszty społeczeństwa są często takie same. Nie trzeba jeździć na wózku, żeby schody, kostka brukowa, nierówny chodnik, czy za wysoki krawężnik stały się przeszkodami utrudniającymi swobodne poruszanie się. Są one barierą zarówno dla osób poruszających się na wózkach, chodzących o kulach, niewidomych i niedowidzących, jak i seniorów, rodziców z małymi dziećmi w wózkach, czy też kobiet na szpilkach.


 http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/230868 i http://www.integracja.org/uncategorized/wiecej-...

(16.12.2014)

Ogólnopolskie badanie ilości osób bezdomnych w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r.

Z inicjatywy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. zostanie przeprowadzone kolejne Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Badanie przeprowadzone będzie w tym samym czasie na terenie całego kraju, w schroniskach, noclegowniach, zakładach opieki zdrorotnej, zakładach karnych oraz w innych instytucjch, w których mogą przebywać bezdomne osoby. Badanie obejmuje także osoby bezdomne przebywające danej nocy w tzw. "miejscach niezamieszkałych", min. na dworcach autobusowych, altanach działkowych, parkach itp.

(16.12.2014)

Zaproszenie na WIGILIĘ POD GWIAZDAMI

Fundacja Bank Żywności w Lublinie oraz Europejska Fundacja Opieki zapraszają na WIGILIĘ POD GWIAZDAMI w dniu 17 grudnia 2014 r. o godz. 17:00 w Banku Żywności w Lublinie, ul. Młyńska 18.

W programie:

  • smakowite potrawy
  • koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Dariusza Tokarzewskiego
  • świateczny koncert zespołu PAWKIN
  • wspólne kolędowanie

(15.12.2014)

Wydawanie darów w ramach akcji POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje, że do dnia 31 grudnia 2014 roku będą wydawane dary w ramach ogólnopolskiej akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” w godzinach pracy OPS.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane rodziny z terenu gminy Wólka po odbiór odzieży, zabawek i żywności. Pracownicy OPS chętnie udzielą pomocy wszystkim potrzebującym.

 

(01.12.2014)

Wojewódzkie obchody dnia pracownika socjalnego

Dnia 21 listopada 2014 r. Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk wręczył odznaczenia państwowe wyróżniającym się pracownikom pomocy społecznej. Podczas spotkania, które odbyło się w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, najlepsi pracownicy socjalni województwa lubelskiego zostali odznaczeni złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami za długoletnią służbę, nadanymi przez Prezydenta RP. Medale są przyznawane za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa.


Wśród wyróżnionych pracowników pomocy społecznej znaleźli się także pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce.
Kierownik Ośrodka Sławomir Włosek otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi, Pani Teresa Łysiak otrzymała Złoty Medal za Długoletnią Służbę, Pani Magdalena Skiba – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
Z okazji obchodzonego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego Wojewoda przekazał podziękowania i wyrazy uznania wszystkim pracownikom socjalnym oraz służb społecznych za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu szlachetnej służby na rzecz drugiego człowieka.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Wojewódzkich obchodów Dnia Pracownika Socjalnego http://www.lublin.uw.gov.pl/wojewodzkie-obchody-dnia-pracownika-socjalnego-0

 

(19.11.2014)

„POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”

PO RAZ KOLEJNY ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW GMINY WÓLKA DO UDZIAŁU W AKCJI
„POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”
pod patronatem Społecznego Komitetu Organizacyjnego Akcji, Radia Lublin S.A. oraz Telewizji Polskiej –
Oddział w Lublinie przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wólce.
W RAMACH AKCJI ZBIERANE SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE DARY RZECZOWE:
• odzież, obuwie (uprane i niezniszczone);
• zabawki, książki, artykuły szkolne i papiernicze;
• słodycze, żywność długoterminowa (nadająca się do długotrwałego magazynowania – cukier, kasze, olej, słodycze, konserwy, makarony itp.)
• środki czystości i higieny osobistej – mydła, szampony, proszki do prania, pasty do zębów, płyny itp.;

DARY PRZEKAZANE ZOSTANĄ DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM Z RODZIN WIELODZIETNYCH, NIEPEŁNYCH, ROZBITYCH, BĘDĄCYCH W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, PODOPIECZNYM DOMÓW DZIECKA, ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, SCHRONISK, SIEROCIŃCÓW, A TAKŻE INNYCH PLACÓWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH

Dary można składać w:
• Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce pokój nr 4
Wielka uliczna zbiórka odbędzie się dnia 23 listopada w godz. 10-15 na parkingu przy Urzędzie Gminy w Wólce- Jakubowice Murowane 8


W ubiegłych latach akcja spotkała się z dużym odzewem wśród mieszkańców gminy Wólka. Liczymy, że i w tym roku będzie podobnie.
Za każdy dar serca dziękujemy!
AKCJA TRWA DO 31 GRUDNIA 2014 r.

(07.11.2014)

Kraina Pomocnych Dłoni - Bezpłatne Przedszkole Specjalne w Lublinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje o powstaniu na terenie Lublina bezpłatnego Przedszkola Specjalnego - Kraina Pomocnych Dłoni. Prezedszkole zostało wpisane do ewidencji szkół niepublicznych gminy Lublin pod numerem ewidencyjnym 128/G/N.

Misją Przedszkola Kraina Pomocnych Dłoni jest wspieranie rodzin z dzieckiem niepełnospranym. Priorytetowym celem jest zapewnienie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju psyhoruchowego.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania przedszkola dostępne są pod numerem telefonu: 690598484 oraz na stronie internetowej www.lublin-przedszkole-specjalne.pl

 

(04.11.2014)

Apel o pomoc osobom bezdomnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce w związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwraca się z prośbą do Mieszkańców Gminy Wólka o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby: bezdomne, starsze, samotne, niepełnosprawne oraz inne potrzebujące pomocy lub wsparcia. Trudne warunki atmosferyczne, w tym znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia. Tym osobom ciepło, ludzka serdeczność, poczucie solidaryzmu społecznego, pomoc międzysąsiedzka niejednokrotnie pozwolą pokonać i złagodzić kłopoty bytowe.

Jeżeli posiadacie Państwo informacje o osobach przebywających w opuszczonych budynkach, nocujących na klatkach schodowych, w piwnicach, bądź innych miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu - w związku          z nadchodzącymi zimowymi miesiącami - prosimy o kontakt z jedną z poniższych instytucji:

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce - tel. 81 751 00 87 lub 81 751 06 55 - w dniach i godzinach pracy: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30,
  • Policja - tel. 997 - całodobowo,
  • Europejski numer alarmowy tel. 112,
  • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - tel. 81 532-70-97, bezpłatna infolinia: 987 - całodobowo, e-mail: dysor@lublin.uw.gov.pl - całodobowo.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce

/-/ mgr Sławomir Włosek

(28.10.2014)

ZESTAWIENIE SCHRONISK, NOCLEGOWNI I PLACÓWEK DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH, NA TERENIE POWIATÓW LUBELSKIEGO GRODZKIEGO, LUBELSKIEGO ZIEMSKIEGO I ŚWIDNICKIEGOwg stanu na 30 września 2014 r.

 

 

NAZWA PLACÓWKI

PODMIOT PROWADZĄCY PLACÓWKĘ

UWAGI

 

Powiat lubelski grodzki

1.

Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie
ul. Dolna Panny Marii 32

20-010 Lublin
tel. 81-532-75-38

 

Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych - noclegownia

ul. Dolna Panny Marii 32

20-010 Lublin

tel. 81-532-75-38

 

 

Bractwo Miłosierdzia
im. Św. Brata Alberta
ul. Zielona 3
20-082 Lublin
tel. 81-53-264-37

e-mail: bractwo@albert.lublin.pl

 

Schronisko
Liczba miejsc – 35
(mężczyźni)

czynne cały rok

 

Noclegownie

Liczba miejsc – 30

(mężczyźni)

czynna od 01.XI do 31.III

w godz. od 18.00 do 7.00. Możliwość zwiększenia miejsc o 8.

 

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
ul. Garbarska 17
20-340 Lublin
tel. 81-745-34-70

81- 743-91-11

 

Sezonowa noclegownia dla bezdomnych mężczyzn
ul. Abramowicka 2F
20-442 Lublin
tel. 081-743-91-11

 

Sezonowa noclegownia dla bezdomnych mężczyzn
ul. Garbarska 17
20-340 Lublin
tel. 81-745-34-70

 

Całoroczna noclegownia dla bezdomnych mężczyzn

ul. Młyńska 8
20-406 Lublin
tel. 81-534-76-20

fax 81-743-91-11

 

Mieszkanie adaptacyjne

Rynek 14/15

20-111 Lublin

Tel./fax 81-743-91-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu “Nadzieja”
ul. Abramowicka 2F
20-442 Lublin
tel/fax 81-743-91-11

e-mail: biuro@nadzieja.lublin.pl

 

Schronisko
Liczba miejsc – 34 (mężczyźni)

czynne cały rok

 

 

Noclegownia
Liczba miejsc – 42 (mężczyźni)

czynna od XI do III

w godz. od 18.00 do 8.00

 

 

Noclegownia

Liczba miejsc – 12 (mężczyźni)

Czynna w okresie XI – III

W godz. 18.00 – 8.00

 

Noclegownia

Liczba miejsc – 25

(mężczyźni)

czynna cały rok
w godz. od 18.00 do 8.00

 

 

Mieszkanie chronione

Liczba miejsc – 4 (mężczyźni)

Czynne całodobowo przez cały rok

 

Schronisko dla Kobiet

ul. Bronowicka 3A

20-301 Lublin

tel/fax 81-748-52-10

 

 

 

 

 

Noclegownia dla Kobiet

ul. Bronowicka 3A

20-301 Lublin

tel. 81-748-52-10

 

 

 

 

 

Ośrodek wsparcia dla samotnych matek

ul. Bronowicka 3

20-301 Lublin

tel. 81-748-52-10

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja SOS Ziemi Lubelskiej
ul. Bronowicka 3
20-301 Lublin
tel. 81-748-52-10

e-mail: soslublin@wp.plSchronisko

Liczba miejsc – 15 (kobiety)

czynne cały rok. Możliwość zwiększenia miejsc o 5 w przypadku niskich temperatur lub zdarzeń losowych.

 

 

 

Noclegownia

Liczba miejsc – 15 (kobiety)

czynna cały rok w godz. od 18.00 do 8.00. Możliwość zwiększenia miejsc o 10 w przypadku niskich temperatur.

 

 

Schronisko, hostel

Liczba miejsc – 70 (kobiety
i dzieci)

czynne cały rok. Możliwość zwiększenia miejsc o 20 w przypadku niskich temperatur lub zdarzeń losowych.

 

 

 

Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Bezdomnych w Lublinie
ul. Młyńska 18
20-406 Lublin
tel. 81-466-55-43

fax 81-466-55-42

e-mail: dow@mopr.lublin.pl

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
ul. Grodzka 7
20-012 Lublin
tel. 81-466-53-00

e-mail: centrum@mopr.lublin.pl

 Ośrodek Wsparcia wsparcia dziennego
Liczba miejsc – 40 (kobiety
i mężczyźni)

czynne przez cały rok od pon. do pt. w okresie:

1IX – 31III w godz. od 8.00 do 18.00

1IV – 31 X w godz. 8.00 – 16.00.

W przypadku złych warunków atmosferycznych możliwość przedłużenia godzin otwarcia.

5.

Ośrodek wsparcia dla samotnych matek i kobiet w ciąży

ul. Chmielewskiego 9

20-620 Lublin

tel. 81-525-42-08

 

Fundusz Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej

ul. Chmielewskiego 9

tel. 81 525 42 08

20-620 Lublin

e-mail: dyrektor@dsm.lublin.pl

Hostel/dom dla bezdomnych; dom samotnej matki

Liczba miejsc – 20 (kobiety, kobiety i dzieci)

czynne całodobowo cały rok

 

 

Ośrodek adaptacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi, bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością

ul. Zdrowa 14

Lublin

tel. 81-744-47-33

 

Mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi, bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością

ul. Zdrowa 14

Lublin

tel. 81-744-47-33

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

ul. Abramowicka 2

20-442 Lublin

tel. 81-744-47-33

e-mail: stowarzyszenie@misericordia.org.pl

Hostel

Liczba miejsc – 16 (kobiety
i mężczyźni)
czynny całodobowo cały rok

 

 

 

 

Mieszkanie chronione

Liczba miejsc – 7 (kobiety i mężczyźni)
czynny całodobowo cały rok

 

Powiat lubelski ziemski

 

Wspólnota Emaus
Krężnica Jara 498
20-515 Lublin 51

Tel. 81-511-91-31

Fax 81-511-92-93

Stowarzyszenie “Emaus”
Krężnica Jara 498
20-515 Lublin 51
tel. 81-511-91-31

Fax 81 – 511 – 92 – 93

e-mail: emaus@emaus.lublin.pl

 

Wspólnota

Liczba miejsc – 30 (kobiety
i mężczyźni, dzieci)

Czynna całodobowo przez cały rok.

Powiat świdnicki

 

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn im. Św. Brata Alberta
ul. Orzeszkowej 4
21-040 Świdnik
tel. 81-751-59-08

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdniku

ul. Niepodległości 11

21-040 Świdnik

tel. 81-751-31-91

fax 81-751-59-08

e-mail: albert_swidnik@op.pl

 

Schronisko
Liczba miejsc – 47
(mężczyźni)

czynne całodobowo przez cały rok. Możliwość zwiększenia miejsc o 15.

 

 28.10.2014)

Ogłoszenie o dniu wolnym - 10 listopada 2014

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, informuje, że 10 listopada 2014 r. jest dniem wolnym od pracy za dzień 1 listopada 2014 r. przypadający w sobotę. Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce

w dniu 10 listopada 2014 r.

będzie nieczynny

(29.09.2014)

Konkurs plastyczny skierowany do osób z niepełnosprawnością z województwa lubelskiego

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki ogłasza konkurs plastyczny pt. „Europejskie Oblicze Lubelszczyzny”
Temat konkursu ma na celu promocję regionu poprzez ukazanie jego bogatego dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz osiągnięć zachodzących w ostatnim dziesięcioleciu.
Inspiracją do powstania oryginalnych interpretacji plastycznych mogą być:
- miejsca;
- środowisko przyrodnicze i architektura;
- wydarzenia współczesne i historyczne;
- ludzie i ich dokonania;
- nowe obiekty i zachodzące zmiany.
Więcej informacji na stronie www.niepelnosprawni.lublin.pl lub www.lfoon.lublin.pl

 

(25.09.2014)

PROŚBA O WSPARCIE RODZINY POTRZEBUJĄCEJ - PRALKA AUTOMATYCZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o przekazanie sprawnej pralki automatycznej, która jest niezbędna dla wielodzietnej, ubogiej rodziny zamieszkującej na terenie Gminy Wólka. Podarowany sprzęt możemy odebrać i przewieźć do rodziny potrzebującej.

Za okazaną pomoc i wsparcie serdecznie dziękujemy w imieniu potrzebującej rodziny.

(17.09.2014)

Informacja dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ – PAMIĘTAJ !

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

(17.09.2014)

Projekt "Droga do zatrudnienia"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, informuje o realizacji przez Spectrum Consulting Anna Dytko projektu „Droga do zatrudnienia” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, którego patronem jest Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie.

Projekt adresowany jest do osób w wieku 18-30 lat, posiadających status osoby bezrobotnej oraz zamieszkałych na terenie powiatu lubelskiego. Projekt przewiduje uczestnictwo 45 kobiet oraz 45 mężczyzn, w tym 5 osób niepełnosprawnych.

Realizacja założeń projektowych odbędzie się poprzez szkolenia o tematyce „Sprzedawca” i „Monter i konserwator urządzeń energii odnawialnej” oraz poprzez 6 – miesięczne staże zawodowe. Ponadto każda z osób odbędzie indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy oraz zostanie dla niej utworzony Indywidualny Plan Działania. Uczestnicy w trakcie szkolenia oraz stażu będą otrzymywać stypendium, mogą również ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 dla osób samotnie wychowujących dziecko.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11 c, 20-209 Lublin, tel. 81 745-18-16

 

(09.09.2014)

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje o powstaniu Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży(w skrócie ECAM) – nowego przedsięwzięcia realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy.

ECAM upowszechnia informacje o usługach edukacyjnych oraz usługach rynku pracy (możliwościach kształcenia, zdobywania kolejnych kwalifikacji i rozwijania posiadanych kompetencji zawodowych, uzyskania pomocy w postaci doradztwa, poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej i poradnictwa pracy dla młodzieży), świadczonych przez Ochotnicze Hufce Pracy na rzecz młodzieży bezrobotnej, poszukującej pracy, mającej trudności w nauce bądź problemy z funkcjonowaniem w swoim środowisku.

Informacje udzielane są poprzez serwis internetowy www.ecam.ohp.pl oraz infolinię dostępną pod numerem 19524 (koszt połączenia z infolinią jak za połączenie lokalne wg. Taryfy operatora)

 


 (26.08.2014)

Zmiana numerów telefonów komórkowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce uprzejmie informuje, iż od dnia 1 września 2014 roku ulegają zmianie następujące numery telefonów komórkowych:

- asystent rodziny z numeru 537 499 491 na numer 535 210 670

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny z numeru 537 499 492 na numer 535 106 676

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.


(25.08.2014)

Informacja dotycząca wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2014/2015

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje, że:
od dnia 1 września 2014 r. do dnia 15 września 2014 r. będzie przyjmował wnioski – wraz z wymaganą dokumentacją o przyznanie stypendium socjalnego na częściowe pokrycie kosztów poniesionych w procesie edukacyjnym w roku szkolnym 2014/2015.
Bliższe informacje są udzielane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce, w pokoju nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, telefonicznie oraz są zamieszczone na stronie internetowej: www.opswolka.pl.


(25.08.2014)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy młodszy asystent rodziny/asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Informuję, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 08 sierpnia 2014 r. na stanowisko pracy młodszy asystent rodziny/asystent rodziny spełniają:

  1.  Pani Katarzyna Grosman - Sołoducha - zam. Lublin;
  2.  Pan Kamil Jarosz - zam. Świdnik.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce

/-/ mgr Sławomir Włosek

 

(18.08.2014)

KONSULTACJE SPOŁECZNE STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce zaprasza mieszkańców Gminy Wólka do konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2022”. Opinie i uwagi do Strategii można zgłaszać do dnia 26 sierpnia 2014 r. Projekt dokumentu jest dostępny w pokoju nr 3 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce.

(16.08.2014)

Informacja dot. wniosków na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2014/2015

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje, że:

- od dnia 1 listopada 2014 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2014/2015 dotyczący zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami. Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane są od dnia 1 września 2014 r.

- w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 września 2014r. - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń za miesiąc listopad 2014 r. nastąpi do dnia 30 listopada 2014r.

- w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 października 2014r. do dnia 30 listopada 2014r. - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń za miesiąc listopad 2014 nastąpi do dnia 31 grudnia 2014r.

Bliższe informacje są udzielane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce, w pokoju nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, telefonicznie: 81 751 00 87 wew. 37, 81 751 06 55 wew. 37.

(16.08.2014)

Informacja dot. wniosków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2014/2015

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje, że:

- od dnia 1 października 2014 r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy 2014/2015 dotyczący świadczeń z  funduszu alimentacyjnego. Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2014 r.

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje się i wypłaca na okresy świadczeniowy trwający od 1 października jednego roku, do 30 września roku następnego;

- świadczenia przyznane na wniosek złożony (wraz z wymaganą dokumentacją) do dnia 31 sierpnia - wypłacone będą w miesiącu październiku 2014 r. Świadczenia przyznane na wniosek złożony (wraz z wymaganą dokumentacją) w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2014 r. - wypłacone będą w miesiącu listopadzie 2014 r.

Bliższe informacje są udzielane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce, w pokoju nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, telefonicznie: 81 751 00 87 wew. 37, 81 751 06 55 wew. 37.


 

(31.07.2014)

Zaproszenie na półkolonie organizowane przez Polski Instytut Rozwoju

Wójt Gminy Wólka zaprasza na półkolonie organizowane przez Polski Instytut Rozwoju. Półkolonie organizowane są dla dzieci w wieku 6-16 lat, których co najmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie/jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalne oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie/lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w dniach 18.08.2014 - 28.08.2014 r

Plakat


 

(28.07.2014)

Rower dla niepełnosprawnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje, iż Fundacja Eco Textil poszukuje osób niepełnosprawnych, które są zainteresowane otrzymaniem roweru rehabilitacyjnego. Szczegółowe informacje dotyczące ogólnopolskiej kampanii "Rower dla niepełnosprawnego" dostępne są na stronie www.ecotextil.pl.

Plakat


 

(16.07.2014)

Zmiany zasad wydawania kart parkingowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuję, że od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wydawania kart parkingowych znajdują się na stronie http://www.pcprlublin.pl


 

(30.06.2014)

Prośba o pomoc dla chorej na nowotwór Magdy Małachwiejczyk

Zwracamy się z apelem o pomoc dla chorej na nowotwór mózgu 27 letniej Magdy Małachwiejczyk. Magda jest mamą pięcioletniego Kuby. Pierwsze objawy choroby pojawiły się trzy lata temu. Operacja nowotwory, chemioterapia, radioterapia nie przyniosły efektów. Jedyną szansą na wyleczenie Magdy jest bardzo kosztowna terapia genowa w USA. Koszt terapi to ok. 600 000 zł. Rodziny nie stać na sfinansowanie terapii. Rodzina, przyjaciele, również pracownicy GOPS Drelów zbierają środki finansowe na leczenie Magdy m.in. kwestując pod kościołami w dekanacie siedleckim. W chwili obecnej udało się uzbierać ok. 150 000 zł. Liczy się każda wpłacona kwota (na nr konta OSP Stołpno). W przypadku pytań bardzo proszę o kontakt z GOPS Drelów, tel (83) 3720018. Bardzo prosimy o pomoc.

Tekst oryginalny prośby o pomoc – (plik JPG 120KB)


 

(30.06.2014)

Pomóż Magdzie! Akcja ratowania życia młodej mamy

Magda to dzielna młoda mama, która walczy ze złośliwym rakiem mózgu. Trzy lata intensywnego leczenia, 3 operacje, chemia i radioterapia nie przyniosły efektu Magda ma siłę do walki, jest mamą pięcioletniego Kubusia, więc jej motywacja jest ogromna.

Ostatnią szansą na wyleczenie jest terapia genowa w USA, której koszty przekraczają możliwości finansowe całej rodziny. Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie Magdy darowizną.

INDYWIDUALNE WPŁATY PROSIMY KIEROWAĆ NA KONTO STOWARZYSZENIA " OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA STOŁPNO"
nr. konta: 57 2130 0004 2001 0504 6685 0005
tytułem: DAROWIZNA MAGDA MAŁACHWIEJCZYK

Kontakt: tel. 731 269 155 - Marta Małachwiejczyk - siostra Magdy tel. 508 107 525 - Marcin Duszek - koordynator akcji RATOWANIA ŻYCIA

Otwórz stronę internetową
Ulotka „Pomóż Magdzie!” – (plik JPG 210KB)


 

(26.06.2014)

Kolonie letnie 2014

Ośródek Pomocy Społecznej w Wólce informuje, że Fundacja „Szansa dla Gmin” organizuje dla dzieci w wieku szkolnym kolonie letnie 2014. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 600520523 lub 022 6293290


(26.06.2014)

Kampania społeczna "Jestem mamy i taty"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, informuje o kampanii społecznej Rzecznika Praw Dziecka „Jestem mamy i taty”, która ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem wikłania dziecka w sprawy rozwodowe rodziców oraz stawiania go w sytuacji konfliktu lojalnościowego wobec nich. Przypomina także, że każde dziecko ma prawo do kontaktów z obojgiem rodziców.

Z perspektywy dziecka największym problemem podczas rozwodu rodziców są towarzyszące mu destrukcyjne zachowania dorosłych. Skłóceni rodzice, czy opiekunowie nie przebierają w środkach walki między sobą. Dziecko mimowolnie staje się uczestnikiem wielu sytuacji, które poważnie naruszają jego poczucie bezpieczeństwa. W rezultacie chaos spowodowany rozstaniem sprawia, że prawa dziecka schodzą na dalszy plan.

Skalę problemu widać bardzo dobrze na przykładzie spraw wpływających do Biura Rzecznika Praw Dziecka. Szczególnie alarmujące są dane za rok 2013, gdzie blisko połowa spośród ok. 50 tys. podjętych spraw dotyczy kwestii okołorozwodowych.

Chcąc zwrócić uwagę społeczeństwa na ten problem Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, podjął decyzję o przygotowaniu kampanii społecznej pod hasłem „Jestem mamy i taty”. Jej celem jest przypomnienie dorosłym, że dzieci należy traktować podmiotowo, a jednym z najważniejszych praw, które posiadają jest prawo do kontaktów z obojgiem rodziców.

Przyszłość dziecka, a w szczególności jego stabilność emocjonalna zależy w dużej mierze od tego, czy rodzice potrafią dojść do porozumienia w trakcie rozwodu i tuż po tym zdarzeniu.

Odwiedż stronę Przecznika Praw Dziecka http://brpd.gov.pl/


(15.06.2014)

Stancja dla mieszkańców Gminy Wólka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce poszukuje dla dwóch osób stancji do wynajęcia. Osoby zainteresowane, proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym OPS w Wólce Panem Pawłem Staszewskim pod nr tel. 81 751 00 87 w. 33 lub 518 40 38 21


(20.05.2014)

Informacja dotycząca ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

        Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce informuje o możliwości złożenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna przez osoby, którym decyzja przyznająca prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.
        Warunki nabywania prawa do zasiłku dla opiekunów określa ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz. U z 2014 r., poz. 567).
        Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.
        Ustawa nakłada na organy, które wypłacały świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r., obowiązek poinformowania - w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy - osoby, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne do dnia 1 lipca 2013 r., o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.
        Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczynać będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna.
        Wniosek będzie można składać w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy t.j. do dnia 15 września 2014 r.
        Prawo do zasiłku dla opiekuna ustalane będzie na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.