Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
realizuje projekt systemowy pt.
"Chwytaj szansę" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki...

Wzory dokumentów z zakresu świadczeń
rodzinnych, funduszu alimentacyjnego
oraz dodatków mieszkaniowych.

Witamy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wólce

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Tel/Faks:
81 751-00-87
81 751-06-55

(08.04.2014)

Informacja o poszukiwaniu pracownika na stanowisko pracy pracownik socjalny

więcej

(04.04.2014)

Projekt "Spółdzielnia socjalna Twoją szansą!"

więcej

(19.03.2014)

Informacja dotycząca programu stypendialnego Indeks Start2Star zorganizowanego przez Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi

więcej

(25.02.2014)

Informacja o akcji "Czysty Aniołek"

więcej

(18.02.2014)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

więcej

(11.02.2014)

Projekt „Dobry start – lepsze życie”

więcej

(07.02.2014)

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

więcej

(21.01.2014)

APEL Fundacji Pomocy i Promocji KOMBATANT Organizacji Pożytku
Publicznego

więcej

(07.01.2014)

Informacja dotycząca dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200 zł w okresie od stycznia 2014 r. do marca 2014 r.

więcej

(11.12.2013)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje o realizacji przez fundację "Fundusz Inicjatyw" projektu "PWP Rynek pracy dla mam"

więcej

(10.12.2013)

Informacja na temat możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy prawnika

więcej

(03.12.2013)

Informacja na temat możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy psychologa i prawnika

więcej

(04.11.2013)

Informacja dotycząca dodatku energetycznego

więcej

(31.10.2013)

Informacja o wynikach poszukiwania pracownika na stanowisko pracy młodszy asystent rodziny/asystent rodziny

więcej

(25.10.2013)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy młodszy asystent rodziny/asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce 

więcej

(23.10.2013)

Zestawienie schronisk, noclegowni i placówek działających na rzecz osób bezdomnych na terenie powiatów lubelskiego grodzkiego, lubelskiego ziemskiego i świdnickiego wg stanu na 30 września 2013 r

więcej

(21.10.2013)

Zaproszenie do udziału w projekcie BEZ BARIER DO PRACY

więcej

(18.10.2013)

Apel o pomoc osobom bezdomnym, samotnym i starszym

więcej

(11.10.2013)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy podinspektor ds. księgowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce. 

więcej

(10.10.2013)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy mlodszy asystent rodziny/asystent rodziny

więcej

(17.09.2013)

„Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”

więcej

(17.09.2013)

Ogłoszenie o ponownym poszukiwaniu pracownika na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowych  

więcej

(17.09.2013)

Informacja o wynikach zakończenia procedury poszukiwania pracownika na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

więcej

(13.09.2013)

Informacja o możliwości otrzymywania wiadomości SMS o realizowanych świadczeniach

więcej

(10.09.2013)

Bezpłatne szkolenia komputerowe EDCL

więcej

(09.09.2013)

Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz identyfikacja i upowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie

więcej

(09.09.2013)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektor ds. księgowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

więcej

(05.09.2013)

OPS poszukuje łóżka dla osoby korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej

więcej

(22.08.2013)

Informacja dotycząca realizacji programu "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE"

więcej

(22.08.2013)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds.
księgowych

więcej

(22.08.2013)

Informacja o wynikach zakończenia procedury poszukiwania pracownika
na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

więcej

 

(13.08.2013)

Zaproszenie na warsztaty konsultacyjne

więcej

(08.08.2013)

Kierownik OPS w Wólce ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowych

więcej

(02.08.2013)

Realizacja projektu "Nasz czas"

więcej

(29.07.2013)

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium
socjalnego na częściowe pokrycie kosztów poniesionych w procesie edukacyjnym
w roku szkolnym 2013/2014 

więcej

(29.07.2013)

Informacja o nowym okresie świadczeniowym z funduszu alimentacyjnego
i zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami 

więcej

(26.07.2013)

Informacja dotycząca działania Sieci Życia

więcej

(23.07.2013)

Informacja o ofercie pracy dla osób niepelnosprawnych zamieszkalych w województwie lubelskim.

więcej

(15.07.2013)

Projekt "PI Staż z mentorem Twoim Wyborem"

więcej

(12.07.2013)

Stancja dla mieszkanców Gminy Wólka

więcej

(18.06.2013)

Informacja o projekcie „Wyższe kompetencje informatyczne 50+ ECDL”

więcej

(11.06.2013)

OPS poszukuje łóżka dla osoby korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej

więcej

(06.06.2013)

Wdrażanie naziemnej telewizji cyfrowej

więcej

(04.06.2013)

Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu "Głęboka woda" na
promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

więcej

(27.05.2013)

Informacja dotycząca programu pomocy osobom niepełnosprawnym 

więcej

(23.05.2013)

Informacja dotyczaca programu AKTYWNY SAMORZAD realizowanego ze srodków Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych

więcej

(13.05.2013)

Ogłoszenie - Godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce - 18.05.2013, 31.05.2013

więcej

(24.04.2013)

Ogłoszenie - Godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce - 27.04.2013, 2.05.2013

więcej

(05.04.2013)

,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II"

więcej

(04.04.2013)

Informacja dotycząca projektu informatycznego ,,Emp@tia - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego"

więcej

(04.04.2013)

Informacja dotycząca dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego

więcej

(27.02.2013)

Informacja dotycząca projektu ,,Praca z ochroną środowiska w tle - program aktywizacyjny osób niepełnosprawnych"

więcej

(27.02.2013)

Informacja dotycząca Programu Pomocy Dzieciom w ciężkim stanie klinicznym.

więcej

(14.02.2013)

Bezpłatne szkolenia zawodowe + płatne staże dla bezrobotnych mieszkańców gminy Wólka

więcej

(06.02.2013)

,,WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY III"

więcej

(17.01.2013)

Informacja o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

więcej

(17.01.2013)

Informacja na temat projektu ,,Europejska jakość w zawodzie"

więcej

(17.01.2013)

Informacja o projekcie edukacyjnym ,,Damy Radę" realizowanym przez Fundację Razem Zmieniamy Świat

więcej

(15.01.2013)

Ostrzeżenie przed metanolem

więcej

(03.12.2012)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje o ofercie pracy realizowanej przez firmę Promedica24

więcej

(30.11.2012)

Informacja o wynikach zakończenia procedury poszukiwania pracownika na stanowisko pracy pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

więcej

(30.11.2012)

Informacja na temat akcji ,,Pomóż dzieciom przetrwać zimę" na terenie Gminy Wólka

więcej

(21.11.2012)

Apel o pomoc pogorzelcom

więcej

(21.11.2012)

Godziny otwarcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce w dniach 15 grudnia oraz 24 grudnia 2012

więcej

(20.11.2012)

Informacja o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

więcej

(14.11.2012)

Ogłoszenie o ponownym poszukiwaniu pracownika na stanowisko pracownik socjalny

więcej

(14.11.2012)

Informacja o braku zatrudnienia pracownika na stanowisku pracownik socjalny.

więcej

(14.11.2012)

Zestawienie SCHRONISK, NOCLEGOWNI I PLACÓWEK działających na rzecz osób bezdomnych, na terenie powiatów LUBELSKIEGO GRODZKIEGO, LUBELSKIEGO ZIEMSKIEGO I ŚWIDNICKIEGO

więcej

(08.11.2012)

Praca z ochroną środowiska w tle - program aktywizacyjny osób niepełnosprawnych

więcej

(08.11.2012)

Zasiłek rodzinny i dodatki

więcej

(30.10.2012)

Informacja dot. realizacji programu ,,Dostarczania żywności dla najuboższej ludności UE"

więcej

(30.10.2012)

Apel o pomoc osobom bezdomnym, samotnym i starszym

więcej

(03.09.2012)

Informacja o przystąpieniu do programu Aktywny Samorząd realizowanego przez Powiatowe Centrom Pomocy Rodzinie w Lublinie

więcej

(03.09.2012)

Informacja o nowym okresie świadczeniowym

więcej

(30.08.2012)

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń na instruktora prawa jazdy kat. B w ramach projektu systemowego ,,Chwytaj szansę''

więcej

(22.08.2012)

Informacja dotycząca szkoleń, kursów w ramach realizacji projektu systemowego pt. ,,Chwytaj szansę"

więcej

(14.08.2012)

Informacja o ofertach pracy skierowanych do osób niepełnosprawnych

więcej

(20.07.2012)

OPS poszukuje łóżka dla osoby korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej

więcej

(20.07.2012)

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów w ramach projektu systemowego ,,Chwytaj szansę"

więcej

(11.07.2012)

Zaproszenie do składania ofert

więcej

(05.07.2012)

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.

więcej

(13.06.2012)

Informacja dotycząca przedłużenia terminu do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r

więcej

(29.05.2012)

Realizacja programu JUNIOR – programu aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych

więcej

(25.05.2012)

Informacja o ofercie pracy w przemyśle przetwórczym

więcej

(24.05.2012)

Informacja dotycząca rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec 2012 r

więcej

(05.01.2012)

Informacja dotycząca rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

więcej

(21.10.2011)

Apel o pomoc osobom bezdomnym

więcej

(11.10.2011)

Informacja dotycząca rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

więcej

(13.09.2011)

Zasiłek celowy w związku z wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych

więcej

(06.09.2011)

Dodatkowa rekrutacja do projektu ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim".

więcej

(08.08.2011)

Informacja dotycząca stypendium socjalnego.

więcej

(01.08.2011)

Informacja o nowym okresie zasiłkowym 2011/2012.

więcej

(03.06.2011)

Informacja dotycząca ,,Dostarczania żywności dla najuboższej ludności UE".

więcej

(18.05.2011)

Projekt ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim".

więcej

(02.05.2011)

Informacja na temat podmiotu realizującego świadczenia pomocy materialnej dla uczniów.

więcej

(14.04.2011)

Informacja o możliwości skorzystania z ofert pracy za pośrednictwem Biura Karier dla osób niepełnosprawnych.

więcej

(08.03.2011)

Prośba o wsparcie osób poszkodowanych w zdarzeniach losowych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

więcej

(08.03.2011)

Informacja dotycząca jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

więcej

(12.01.2011)

Akropol - program stypendialny.

więcej

(17.12.2010)

Informacja nt. projektu ,,Klub Integracji Społecznej w Gminie Wólka".

więcej

(13.12.2010)

Informacja na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2010 r. sygn. akt P 32/09 w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego.

więcej

(13.12.2010)

Informacja na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 2010 r. sygn. akt K 5/10 w sprawie funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 6 grudnia 2010 r. Nr 229 poz. 1504).

więcej

(13.12.2010)

Informacja o dniu wolnym

więcej

(29.11.2010)

Apel o pomoc osobom bezdomnym

więcej

(20.11.2010)

Informacja nt. realizacji projektu systemowego pt. ,,Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II - Weź sprawy w swoje ręce"

więcej

(12.11.2010)

Informacja nt. realizacji akcji pt. ,,Szlachetna paczka"

więcej

(12.11.2010)

Informacja nt. realizacji projektu pt. ,,Pomocna dłoń"

więcej

(29.09.2010)

Informacja nt. realizacji programu ,,Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE"

Pobierz (doc)

(10.08.2010)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szkolenie ,,Magazynier - hurtownik z obsługą wózków jezdniowych dla jednej osoby" - część dziewiąta szkoleń w ramach projektu systemowego ,,Chwytaj szansę"

Pobierz (doc)

(28.07.2010)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szkolenie ,,Kosmetyczka ze stylizacją paznokci i obsługą kas fiskalnych" - część siódma szkoleń w ramach projektu systemowego ,,Chwytaj szansę"

Pobierz (doc)

(28.07.2010)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szkolenie ,,Fryzjer" - część ósma szkoleń w ramach projektu systemowego ,,Chwytaj szansę"

Pobierz (doc)

(28.07.2010)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szkolenie ,,Spawacz ręczny gazowy i łukiem elektrycznym" - część szósta szkoleń w ramach projektu systemowego ,,Chwytaj szansę"

Pobierz (doc)

(27.07.2010)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szkolenie ,,Florystyka z obsługą kas fiskalnych dla jednej osoby" - część trzecia szkoleń w ramach projektu systemowego ,,Chwytaj szansę"

Pobierz (doc)

(27.07.2010)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szkolenie ,,Obsługa kas fiskalnych" - część piąta szkoleń w ramach projektu systemowego ,,Chwytaj szansę"

Pobierz (doc)

(22.07.2010)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szkolenie ,,Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym" - część druga szkoleń w ramach projektu systemowego ,,Chwytaj szansę"

Pobierz (doc)

(15.07.2010)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szkolenie ,,Kurs prawa jazdy kat. B" - część czwarta szkoleń w ramach projektu systemowego ,,Chwytaj szansę"

Pobierz (doc)

(06.07.2010)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty szkolenie ,,Florystyka z obsluga kas fiskalnych dla jednej osoby"- czesc trzecia szkolen w ramach projektu systemowego ,,Chwytaj szansę"

Pobierz (doc)

(29.06.2010)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ,,Trening motywacyjno - psychologiczny z doradztwem zawodowym"

Pobierz (doc)

(25.06.2010)

Osrodek Pomocy Spolecznej w Wólce oglasza Przetarg nieograniczony na usluge pod nazwa: Szkolenie Magazynier z obsluga wózka jezdniowego z napedem silnikowym - czesc druga szkolen w ramach projektu systemowego ,,Chwytaj szansę"

Osrodek Pomocy Spolecznej w Wólce oglasza Przetarg nieograniczony na usluge pod nazwa: Szkolenie - Kurs prawa jazdy kat. B- czesc czwarta szkolen w ramach projektu systemowego ,,Chwytaj szansę"

Archiwum wiadomości